taxi åmål ab
Våra Fordon   |  Om Företaget   |   Kontakt   |   Startsida

 

Om Företaget

Taxi Åmål AB har bedrivit verksamhet sedan 1972 och ingår numera i koncernen Buss i Väst. Med Taxi Åmål AB kan du känna dig trygg. Vi arbetar bland annat med att systematiskt se över arbetsmiljön, att öka brandsäkerheten och att förhindra alkohol och droger i trafiken genom att exempelvis ha alkolås i alla fordon. Sedan december 2009 har Taxi Åmål ett miljöcertifikat, vilket innebär att företaget uppfyller miljökraven i enlighet med ISO 14001.

Taxi Åmål har förvärvat en fastighet på Strömstadsvägen, i närheten av tågstationen, vilken genomgått en omfattande renovering och används som garage och kontor för Taxi Åmåls fordon.

Organisationsnummer: 556169-9298

Hantering av personuppgifter (PuL)

Taxi Åmål AB:s mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Taxi Åmål AB, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.

Taxi Åmål AB är personuppgiftsansvarig för det personuppgifter som du som kund lämnar till oss i samband med att du beställer en taxiresa eller bussresa via telefon eller mail. Personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Taxi Åmål AB använder dina personuppgifter för att utföra beställning och ge dig en så god service som möjligt i samband med detta. Dina uppgifter lämnas inte ut till någon annan part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras. Kontakta Taxi Åmål AB via telefon eller e-post.

GDPR

Den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL) och reglerar hur vi på Taxi Åmål AB får behandla dina uppgifter. För Taxi Åmål AB är integritet en del i vårt löfte till dig som kund. Såväl under taxiresan, bussresan eller som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet.

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att administrera och fullgöra din resa.

 

   
   

Tel. 0532-711 11
taxiamal@tele2.se
Strömstadsvägen 2
662 30 Åmål
2009-2012 © Taxi Åmål